502075060 g@pfeifer.com.pl

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

To wielkie przedsięwzięcie jest owocem współpracy i poświęcenia całego zespołu realizującego projekt. Składam tu specjalne podziękowania ks. Zygmuntowi Malackiemu i Ewie A. Zając. Więcej na stronie muzeum…