502075060 g@pfeifer.com.pl

Strzelecka 8

Izba pamięci, Strzelecka 8 – dawna katownia NKWD i UB na Pradze w Warszawie
W budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w okresie stalinowskim więziono, brutalnie przesłuchiwano i mordowano żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W latach 1944-45 mieściła się tam Kwatera Główna NKWD w Polsce, a w latach 1945–48 areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Miałem zaszczyt opracować współczesny wizerunek tego miejsca.